Ironمسابقه قهرمانی جهان

دلاری* $1,000,000
صندوق جایزه

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

دنیای Iron

November 16 –
December 16

حداقل سپرده 5000 دلار *

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا این نبرد به پایان برسد

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

چگونه می توانید وارد فینال بزرگ شوید؟

در پایان این نبرد بیشترین سود را بدست آورید و جوایز نقدی شگفت انگیز را دریافت کنید!*

برای شرایط و ضوابط اینجا را کلیک کنید.

ثبت‌نام کنید و نام مستعار دلخواهتان را انتخاب کنید.

حداقل مبلغ مربوطه را واریز نمایید

 معاملات خود را آغاز کنید

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

رقابت با سایر معامله گران Iron

جوایز نقدی را از یک استخر جایزه 1,000,000 دلاری دریافت کنید*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

دنیای Iron

16 نوامبر – 16 دسامبر

فینال بزرگ

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

اگر هنوز سوالی دارید، به صفحه قوانین ما مراجعه کنید.

The Iron Worlds Championship

دلاری*

$1,000,000

صندوق جایزه

has ended.

Stay tuned for the
FINAL RESULTS!

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

6 Cosmic Battles, $1,000,000 Prize Pool*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

دنیای Iron

16 نوامبر – 16 دسامبر

فینال بزرگ

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

Ironمسابقه قهرمانی جهان

دلاری*
$1,000,000
صندوق جایزه

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

فینال بزرگ در راه است!

دنیای Iron

November 16 –
December 16

حداقل سپرده 5000 دلار *

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا این نبرد به پایان برسد

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

How can you

enter the Grand Finale?

در پایان این نبرد بیشترین سود را بدست آورید و جوایز نقدی شگفت انگیز را دریافت کنید!*
برای شرایط و ضوابط اینجا را کلیک کنید.

ثبت‌نام کنید و نام مستعار دلخواهتان را انتخاب کنید.

حداقل مبلغ مربوطه را واریز نمایید

 معاملات خود را آغاز کنید

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

رقابت با سایر معامله گران Iron

جوایز نقدی را از یک استخر جایزه 1,000,000 دلاری دریافت کنید*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

دنیای Iron

16 نوامبر – 16 دسامبر

فینال بزرگ

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

اگر هنوز سوالی دارید، به صفحه قوانین ما مراجعه کنید.

The Iron Worlds Championship

دلاری*

$1,000,000

صندوق جایزه

has ended.

Stay tuned for the

FINAL RESULTS!

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

6 Cosmic Battles, $1,000,000 Prize Pool*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

دنیای Iron

16 نوامبر – 16 دسامبر

فینال بزرگ

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

Ironمسابقه قهرمانی جهان

دلاری*
$1,000,000
صندوق جایزه

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

دنیای Iron

November 16 –
December 16

حداقل سپرده 5000 دلار *

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا این نبرد به پایان برسد

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

چگونه می توانید وارد فینال بزرگ شوید؟

در پایان این نبرد بیشترین سود را بدست آورید و جوایز نقدی شگفت انگیز را دریافت کنید!*

برای شرایط و ضوابط اینجا را کلیک کنید.
ثبت‌نام کنید و نام مستعار دلخواهتان را انتخاب کنید.
حداقل مبلغ مربوطه را واریز نمایید

 معاملات خود را آغاز کنید

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

رقابت با سایر معامله گران Iron

جوایز نقدی را از یک استخر جایزه 1,000,000 دلاری دریافت کنید*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

دنیای Iron

16 نوامبر – 16 دسامبر

فینال بزرگ

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

اگر هنوز سوالی دارید، به صفحه قوانین ما مراجعه کنید.

The Iron Worlds Championship

دلاری*

$1,000,000

صندوق جایزه

has ended.

Stay tuned for the
FINAL RESULTS!

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

6 Cosmic Battles, $1,000,000 Prize Pool*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

دنیای Iron

16 نوامبر – 16 دسامبر

فینال بزرگ

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.