Iron Worlds Championship

دلاری* $1,000,000
صندوق جایزه

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

Tantalum World

September 14 – October 14

حداقل سپرده 500 دلار

ساعت
دقیقه
دقیقه
ثانیه

باقي حتى تنتهي هذه المعركة

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

بخش ۲: چگونه می توانید به این نبرد بپیوندید؟

در پایان این نبرد بیشترین سود را بدست آورید و جوایز نقدی شگفت انگیز را دریافت کنید!*

برای شرایط و ضوابط اینجا را کلیک کنید.

ثبت‌نام کنید و نام مستعار دلخواهتان را انتخاب کنید.

حداقل مبلغ مربوطه را واریز نمایید

 معاملات خود را آغاز کنید

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

رقابت در برابر سایر معامله گران آیرون

از جایزه کلی ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلاری جوایز نقدی دریافت کنید*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

Iron World

16 نوامبر – 16 دسامبر

نهائي الجائزة الكبرى

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

اگر هنوز سوالی دارید، به صفحه قوانین ما مراجعه کنید.

Iron Worlds Championship

دلاری*
$1,000,000
صندوق جایزه

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

نبرد کنونی معاملاتی

Tantalum World

September 14 – October 14

حداقل سپرده 500 دلار

ساعت
دقیقه
دقیقه
ثانیه

باقي حتى تنتهي هذه المعركة

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

بخش ۲: چگونه می توانید به این نبرد بپیوندید؟

در پایان این نبرد بیشترین سود را بدست آورید و جوایز نقدی شگفت انگیز را دریافت کنید!*

برای شرایط و ضوابط اینجا را کلیک کنید.

ثبت‌نام کنید و نام مستعار دلخواهتان را انتخاب کنید.

حداقل مبلغ مربوطه را واریز نمایید

 معاملات خود را آغاز کنید

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

رقابت در برابر سایر معامله گران آیرون

از جایزه کلی ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلاری جوایز نقدی دریافت کنید*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

Iron World

16 نوامبر – 16 دسامبر

نهائي الجائزة الكبرى

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

اگر هنوز سوالی دارید، به صفحه قوانین ما مراجعه کنید.

Iron Worlds Championship

دلاری*
$1,000,000
صندوق جایزه

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

Tantalum World

September 14 – October 14

حداقل سپرده 500 دلار

ساعت
دقیقه
دقیقه
ثانیه

باقي حتى تنتهي هذه المعركة

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

بخش ۲: چگونه می توانید به این نبرد بپیوندید؟

در پایان این نبرد بیشترین سود را بدست آورید و جوایز نقدی شگفت انگیز را دریافت کنید!*

برای شرایط و ضوابط اینجا را کلیک کنید.

ثبت‌نام کنید و نام مستعار دلخواهتان را انتخاب کنید.

حداقل مبلغ مربوطه را واریز نمایید

 معاملات خود را آغاز کنید

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

رقابت در برابر سایر معامله گران آیرون

از جایزه کلی ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلاری جوایز نقدی دریافت کنید*

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

نیمه‌نهایی

Iron World

16 نوامبر – 16 دسامبر

نهائي الجائزة الكبرى

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

اگر هنوز سوالی دارید، به صفحه قوانین ما مراجعه کنید.