جوایز جهان تایتانیا:

الأولى

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثانية

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثالثة

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 June – 13 July

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardanaykh 1461%
$10.000
2 second-place-awardquxinjia 448%
$6.000
3 third-place-awarddyw 437%
$4.000
4 fourth-place-awardhf1798 371%
$3.000
5 fifth-place-awardZOIC0 107%
$2.000

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardAkamfx 1051%
$10.000
2 second-place-awardzl666888 760%
$6.000
3 third-place-awardyjdyjd1 325%
$4.000
4 fourth-place-awardjtt00 231%
$3.000
5 fifth-place-awardsina1993 119%
$2.000

رقابت 3

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardwyan898 356%
$10.000
2 second-place-awarddthdth 306%
$6.000
3 third-place-awardaiai778 278%
$4.000
4 fourth-place-awardjlw0215 275%
$3.000
5 fifth-place-awardKapbern 200%
$2.000

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awarddthdth 1200%
$10.000
2 second-place-awardgrangchen 961%
$6.000
3 third-place-awardxinjia868 600%
$4.000
4 fourth-place-awardSitiAishahfx 573%
$3.000
5 fifth-place-awardwang77 413%
$2.000

Semi-Final is now live

Semi – Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

جميع التداول ينطوي على مخاطر. فمن الممكن أن تفقد كل ما لديك من رأس مال.

جوایز جهان تایتانیا:

الأولى

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثانية

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثالثة

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardanaykh 1461%
$10.000
2 second-place-awardquxinjia 448%
$6.000
3 third-place-awarddyw 437%
$4.000
4 fourth-place-awardhf1798 371%
$3.000
5 fifth-place-awardZOIC0 107%
$2.000

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardAkamfx 1051%
$10.000
2 second-place-awardzl666888 760%
$6.000
3 third-place-awardyjdyjd1 325%
$4.000
4 fourth-place-awardjtt00 231%
$3.000
5 fifth-place-awardsina1993 119%
$2.000

رقابت 3

Phosphora World

August 14 – September 13

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardwyan898 356%
$10.000
2 second-place-awarddthdth 306%
$6.000
3 third-place-awardaiai778 278%
$4.000
4 fourth-place-awardjlw0215 275%
$3.000
5 fifth-place-awardKapbern 200%
$2.000

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awarddthdth 1200%
$10.000
2 second-place-awardgrangchen 961%
$6.000
3 third-place-awardxinjia868 600%
$4.000
4 fourth-place-awardSitiAishahfx 573%
$3.000
5 fifth-place-awardwang77 413%
$2.000

Semi-Final is now live

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

جميع التداول ينطوي على مخاطر. فمن الممكن أن تفقد كل ما لديك من رأس مال.

جوایز جهان تایتانیا:

الأولى

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثانية

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثالثة

10,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardanaykh 1461%
$10.000
2 second-place-awardquxinjia 448%
$6.000
3 third-place-awarddyw 437%
$4.000
4 fourth-place-awardhf1798 371%
$3.000
5 fifth-place-awardZOIC0 107%
$2.000

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardAkamfx 1051%
$10.000
2 second-place-awardzl666888 760%
$6.000
3 third-place-awardyjdyjd1 325%
$4.000
4 fourth-place-awardjtt00 231%
$3.000
5 fifth-place-awardsina1993 119%
$2.000

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardwyan898 356%
$10.000
2 second-place-awarddthdth 306%
$6.000
3 third-place-awardaiai778 278%
$4.000
4 fourth-place-awardjlw0215 275%
$3.000
5 fifth-place-awardKapbern 200%
$2.000

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awarddthdth 1200%
$10.000
2 second-place-awardgrangchen 961%
$6.000
3 third-place-awardxinjia868 600%
$4.000
4 fourth-place-awardSitiAishahfx 573%
$3.000
5 fifth-place-awardwang77 413%
$2.000

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر