برندگان رقابت فعلی

روز 16 دسامبر 2021 ساعت 00:00 به وقت سرور به پایان می رسد

فینال بزرگ

دنیای Iron

16 نوامبر - 16 دسامبر

No نام مستعار: سود کشور
1 PHOINIXO 423%
2 sugisaki_fx 309%
3 Yux 160%
4 dwyfemg 155%
5 kagrang 141%
6 RichEmpire 121%
7 TraDat 119%
8 DashaHara 88%
9 Mamosta 87%
10 WolfOfWallstreet 87%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

برندگان رقابت فعلی

روز 16 دسامبر 2021 ساعت 00:00 به وقت سرور به پایان می رسد

فینال بزرگ

دنیای Iron

16 نوامبر - 16 دسامبر

No نام مستعار: سود کشور
1 PHOINIXO 423%
2 sugisaki_fx 309%
3 Yux 160%
4 dwyfemg 155%
5 kagrang 141%
6 RichEmpire 121%
7 TraDat 119%
8 DashaHara 88%
9 Mamosta 87%
10 WolfOfWallstreet 87%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

برندگان رقابت فعلی

Ends on December 16,

2021, 00:00 EEST

فینال بزرگ

دنیای Iron

16 نوامبر - 16 دسامبر

No نام مستعار: سود کشور
1 PHOINIXO 423%
2 sugisaki_fx 309%
3 Yux 160%
4 dwyfemg 155%
5 kagrang 141%
6 RichEmpire 121%
7 TraDat 119%
8 DashaHara 88%
9 Mamosta 87%
10 WolfOfWallstreet 87%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.