برندگان رقابت فعلی

13اوت 2021 ساعت 00:00 EEST به پایان می‌رسد

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

No نام مستعار: سود کشور
1 first-place-awardAkamfx 604%
2 second-place-awardHlabi 162%
3 third-place-awardHF666 154%
4 fourth-place-awardzlzl77 149%
5 fifth-place-awardhththt1 149%
6 taotao 111%
7 PIN88 95%
8 llllll 46%
9 du956 35%
10 heng88 21%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

برندگان رقابت فعلی

13اوت 2021 ساعت 00:00 EEST به پایان می‌رسد

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

No نام مستعار: سود کشور
1 first-place-awardAkamfx 604%
2 second-place-awardHlabi 162%
3 third-place-awardHF666 154%
4 fourth-place-awardzlzl77 149%
5 fifth-place-awardhththt1 149%
6 taotao 111%
7 PIN88 95%
8 llllll 46%
9 du956 35%
10 heng88 21%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

برندگان رقابت فعلی

13اوت 2021 ساعت 00:00 EEST به پایان می‌رسد

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

No نام مستعار: سود کشور
1 first-place-awardAkamfx 604%
2 second-place-awardHlabi 162%
3 third-place-awardHF666 154%
4 fourth-place-awardzlzl77 149%
5 fifth-place-awardhththt1 149%
6 taotao 111%
7 PIN88 95%
8 llllll 46%
9 du956 35%
10 heng88 21%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.