نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardanaykh 1461%

$10.000

2 second-place-awardquxinjia 448%

$6.000

3 third-place-awarddyw 437%

$4.000

4 fourth-place-awardhf1798 371%

$3.000

5 fifth-place-awardZOIC0 107%

$2.000

6 1oneself 65%
 
7 SAMCOPYTRADINGFRANCE 54%
 
8 liu666666 44%
 
9 Mr Hyun 37%
 
10 DuDuZinHo93 35%
 

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

جميع التداول ينطوي على مخاطر. فمن الممكن أن تفقد كل ما لديك من رأس مال.

برندگان رقابت فعلی

در 13 ژوئیه 2021 ساعت 00:00 به وقت ساعت تابستانی اروپای شرقی به پایان می‌رسد.

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardanaykh 1461%

$10.000

2 second-place-awardquxinjia 448%

$6.000

3 third-place-awarddyw 437%

$4.000

4 fourth-place-awardhf1798 371%

$3.000

5 fifth-place-awardZOIC0 107%

$2.000

6 1oneself 65%
 
7 SAMCOPYTRADINGFRANCE 54%
 
8 liu666666 44%
 
9 Mr Hyun 37%
 
10 DuDuZinHo93 35%
 

رقابت 2

Mangania World 

14 ژوئیه - 13 اوت

جميع التداول ينطوي على مخاطر. فمن الممكن أن تفقد كل ما لديك من رأس مال.

برندگان رقابت فعلی

در 13 ژوئیه 2021 ساعت 00:00 به وقت ساعت تابستانی اروپای شرقی به پایان می‌رسد.

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

No نام مستعار: سود کشور Prize
1 first-place-awardanaykh 1461%

$10.000

2 second-place-awardquxinjia 448%

$6.000

3 third-place-awarddyw 437%

$4.000

4 fourth-place-awardhf1798 371%

$3.000

5 fifth-place-awardZOIC0 107%

$2.000

6 1oneself 65%
 
7 SAMCOPYTRADINGFRANCE 54%
 
8 liu666666 44%
 
9 Mr Hyun 37%
 
10 DuDuZinHo93 35%
 

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت