نیمه‌نهایی

مرحله نیمه نهایی از 15 اکتبر آغاز می شود.

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

حداقل سپرده 3,000 دلار*

ساعت
دقیقه
دقیقه
ثانیه

باقي حتى تنتهي هذه المعركة

* برنده اول هر 4 مسابقه مقدماتی تنها با سپرده گذاری 500 دلار، می تواند وارد مرحله نیمه نهایی شود.

جوایز جهان تایتانیا:

الأولى

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثانية

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثالثة

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

جميع التداول ينطوي على مخاطر. فمن الممكن أن تفقد كل ما لديك من رأس مال.

نیمه‌نهایی

مرحله نیمه نهایی از 15 اکتبر آغاز می شود.

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

حداقل سپرده 3,000 دلار*

ساعت
دقیقه
دقیقه
ثانیه

باقي حتى تنتهي هذه المعركة

* برنده اول هر 4 مسابقه مقدماتی تنها با سپرده گذاری 500 دلار، می تواند وارد مرحله نیمه نهایی شود.

جوایز جهان تایتانیا:

الأولى

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثانية

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثالثة

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

رقابت 2

Mangania World 

14 ژوئیه - 13 اوت

جميع التداول ينطوي على مخاطر. فمن الممكن أن تفقد كل ما لديك من رأس مال.

نیمه‌نهایی

مرحله نیمه نهایی از 15 اکتبر آغاز می شود.

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

حداقل سپرده 3,000 دلار*

ساعت
دقیقه
دقیقه
ثانیه

باقي حتى تنتهي هذه المعركة

* برنده اول هر 4 مسابقه مقدماتی تنها با سپرده گذاری 500 دلار، می تواند وارد مرحله نیمه نهایی شود.

جوایز جهان تایتانیا:

الأولى

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثانية

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

الثالثة

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت